Zveřejnění „Návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu“ a následně „Schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu“

upravuje zákon č. 250/2001, § 28a, metodika ve zprávách 2/2017 – str. 6 – 7.

Zveřejnění se provádí na základě „Pravidel hospodaření PO zřízených městem Luhačovice“, v platném znění.